Sổ lò xo A6-1

  • 861 1

Sổ lò xo

Đặc điểm:100 trang
KT:10.5 cm x 15 cm
ĐL:70g/m2
ĐT:92-95 ISO
Bìa:Bìa ngoại cao cấp trắng hai mặt.