Sổ lò xo A5-8 (Nhiều màu, Việt Nam)

  • 851-852 M1
  • Minh Châu
Nhiều màu
Việt Nam

Đặc điểm:100 trang và 200 trang

KT:15 cm x 21 cm

ĐL:70g/m2

ĐT:92-95 ISO

Bìa:Bìa ngoại cao cấp trắng hai mặt.