Sổ lò xo A5-2 (Nhiều màu, Việt Nam)

  • 851-852
  • Minh Châu

Sổ lò xo A5

Nhiều màu
Việt Nam

Đặc điểm:100 trang và 200 trang

KT:15 cm x 21 cmĐL:70g/m2

ĐT:92-95 ISO

Bìa:Bìa ngoại cao cấp trắng hai mặt.