Sổ lò xo A5 - Mẫu tổng hợp (Việt Nam)

  • 852-851
  • Minh Châu

Sổ lò xo

Việt Nam
Đặc điểm:200 trang và 100 trang
KT:15 cm x 21 cm
ĐL:70g/m2
ĐT:92-95 ISO
Bìa:Bìa ngoại cao cấp trắng hai mặt.

Sản phẩm cùng loại