Sổ lò xo A5 (Mẫu 11) (Dòng kẻ ngang, 15cm x 21cm, Nhiều màu, Sổ lò xo, 58-60gsm, Giấy, Việt Nam)

  • 851-852 (M11)
  • Minh Châu

Sổ Lò xo A5

Bìa giấy ngoại cao cấp, trắng 2 mặt

Độ trắng: 95 ISO

Số trang:  Mã 851: 100 Trang

               Mã 852: 200 Trang

Màu sắc: Nhiều mẫu

Dòng kẻ ngang
15cm x 21cm
Nhiều màu
Sổ lò xo
58-60gsm
Giấy
Việt Nam

Sổ Lò xo A5

Bìa giấy ngoại cao cấp, trắng 2 mặt

Độ trắng: 95 ISO

Số trang:  Mã 851: 100 Trang

               Mã 852: 200 Trang

Màu sắc: Nhiều mẫu

Sản phẩm cùng loại