Sổ lịch cao cấp khuy bấm màu vàng da bò (Vàng da bò, Việt Nam)

  • 006 V
  • Minh Châu

Sổ lịch năm 2021

Vàng da bò
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 16.5 cm x 24.5 cm
Định lượng: 80g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : bìa da, có mút, may viền chỉ
Màu sắc : màu vàng da bò