Sổ lịch cao cấp khuy bấm màu nâu

  • 006N
  • Minh Châu

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 16.5 cm x 24.5 cm
Định lượng: 80g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : bìa da, có mút, may viền chỉ
Màu: Nâu