Sổ kế toán tổng hợp A4 1.8 (Việt Nam)

  • 501 - 501- 502- 503
  • Minh Châu
Việt Nam

Đặc điểm: 100 trang - 120 trang - 180 trang - 200 trang - 260 trang - 300 trang - 320 trang 
Mã sản phẩm: 501 - 501- 502- 503- 504-505-506 ( tương ứng với số trang bên trên )
Kích Thước : 21 cm x 30 cm
Định lượng: 60g/m2
Độ trắng: 90-95 ISO
Bìa : có nhiều hình bìa đa dạng, phong phú
Ruột dòng kẻ ngang

Sản phẩm cùng loại