Sổ giáo án A4 1.2 (Việt Nam)

  • 550 - 551- 552- 553-
  • Minh Châu
Việt Nam

Đặc điểm: 100 trang - 120 trang - 180 trang - 200 trang - 260 trang - 300 trang - 320 trang 
Mã sản phẩm: 550 - 551- 552- 553- 544-555-556 ( tương ứng với số trang bên trên )
Kích Thước : 21 cm x 30 cm
Định lượng: 60g/m2
Độ trắng: 90-95 ISO
Bìa : có nhiều hình bìa đa dạng, phong phú
Ruột dòng kẻ ngang

 

Sản phẩm cùng loại