Sổ Diary - MC - 8 (Mã 728) (Dòng kẻ ngang, 16.5cm x 24.5cm, 160 trang, Sổ bìa cứng, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 728
  • Minh Châu

Sổ Diary - MC - 8

Sổ bìa cứng, cán bóng, có góc đồng.

Mã số: 728

Số trang: 160 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5cm (+/- 0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: xanh tím, xanh lá, đỏ

Dòng kẻ ngang
16.5cm x 24.5cm
160 trang
Sổ bìa cứng
70gsm
Việt Nam

Sổ Diary - MC - 8

Sổ bìa cứng, cán bóng, có góc đồng.

Mã số: 728

Số trang: 160 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5cm (+/- 0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: xanh tím, xanh lá, đỏ

Sản phẩm cùng loại