Sổ Diary - MC - 6 (Mã 726) (Dòng kẻ ngang, 14cm x 19.5cm, 160 trang, Sổ bìa cứng, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 726
  • Minh Châu

Sổ Diary - MC - 6

Sổ bìa cứng, cán bóng, có góc đồng

Mã số: 726

Kích thước: 14 x 19.5 cm (+/-0.5cm)

Số trang: 160 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: xanh tím, xanh lá, đỏ

Dòng kẻ ngang
14cm x 19.5cm
160 trang
Sổ bìa cứng
70gsm
Việt Nam

Sổ Diary - MC - 6

Sổ bìa cứng, cán bóng, có góc đồng

Mã số: 726

Kích thước: 14 x 19.5 cm (+/-0.5cm)

Số trang: 160 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: xanh tím, xanh lá, đỏ

Sản phẩm cùng loại