Sổ Diary - MC - 4 (Mã 724) (Dòng kẻ ngang, 10.5cm x 15cm, 160 trang, Sổ bìa cứng, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 724
  • Minh Châu

Sổ Diary - MC - 4

Sổ bìa cứng, cán bóng, có góc đồng.

Mã số: 724

Số trang: 160 trang

Kích thước: 10.5 x 15cm (+/- 0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: xanh tím, xanh lá, đỏ

 

 

Dòng kẻ ngang
10.5cm x 15cm
160 trang
Sổ bìa cứng
70gsm
Việt Nam

Sổ Diary - MC - 4

Sổ bìa cứng, cán bóng, có góc đồng.

Mã số: 724

Số trang: 160 trang

Kích thước: 10.5 x 15cm (+/- 0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: xanh tím, xanh lá, đỏ

Sản phẩm cùng loại