Sổ da pha màu K8 ( Mã 085) (Dòng kẻ ngang, 16.5cm x 24.5cm, 200 trang, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 085
  • Minh Châu

Sổ da pha màu K8

Mã số: 085

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Dòng kẻ ngang
16.5cm x 24.5cm
200 trang
70gsm
Việt Nam

Sổ da pha màu K8

Mã số: 085

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sản phẩm cùng loại