Sổ da pha màu K7 ( Mã 075) (Dòng kẻ ngang, 15cm x 21cm, 200 trang, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 075
  • Minh Châu

Sổ da pha màu K7

Mã số: 075

Số trang: 200 trang

Kích thước: 15 x 21cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Dòng kẻ ngang
15cm x 21cm
200 trang
70gsm
Việt Nam

Sổ da pha màu K7

Mã số: 075

Số trang: 200 trang

Kích thước: 15 x 21cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sản phẩm cùng loại