Sổ da CK9 (Mã 091) (Dòng kẻ ngang, 19cm x 26.5cm, 120 trang, Sổ bìa da cứng nẹp góc, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 091
  • Minh Châu
Dòng kẻ ngang
19cm x 26.5cm
120 trang
Sổ bìa da cứng nẹp góc
70gsm
Việt Nam

Sản phẩm cùng loại