Sổ da CK7 (Mã 072) (Dòng kẻ ngang, 15cm x 21cm, 200 trang, Sổ bìa da cứng nẹp góc, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 072
  • Minh Châu
Dòng kẻ ngang
15cm x 21cm
200 trang
Sổ bìa da cứng nẹp góc
70gsm
Việt Nam

Sản phẩm cùng loại