SỔ DA CAO CẤP MÃ 948

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 10.5cm x 18.5 cm
Định lượng: 70g/m2 
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp

SỔ DA CAO CẤP MÃ 916

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 19cm x 26.5 cm
Định lượng: 70g/m2 
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp

HOT

Sổ da cao câp KB: 916-925-948

Sổ da cao cấp khuy bấm pha màu giấy ĐL : 70mg/m2 Độ trắng : 95 ISO

Sổ da cao cấp mã 925

Sổ ghi chép Kích thước : 15,0 x 21,0 cm