Sổ da cao cấp vân vải, dây cài mã 146 (Ghi, Việt Nam)

  • 146
  • Minh Châu

Sổ da cao cấp vân vải, dây cài

Ghi
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước :  Có 3 kích thước  ( Cụ thể:Mã 146: KT 19cm x 27cm, Mã 144: KT 15.5 cm x 21cm, Mã 142: KT 10.5 cm x18.5cm)
Định lượng:  70g/m2 
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp vân vải màu ghi , dây cài

Sản phẩm cùng loại