Sổ da cao cấp, dây cài mã 142 (Vàng, 200 trang, Da cao cấp, Việt Nam)

  • 142
  • Minh Châu

Sổ da cao cấp, dây cài

Vàng
200 trang
Da cao cấp
Việt Nam

Bìa da cao cấp vân, dây cài

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 10.5 cm x18.5cm
Định lượng:  70g/m
Độ trắng: 95 ISO
Màu sắc: vàng

Sản phẩm cùng loại