Sổ da cao cấp star K8 (Ghi, Việt Nam)

Sổ Star - k8 màu ghi

Ghi
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 16.5 cm x 24.5 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : bìa da các màu, in chìm họa tiết rất đẹp

Sản phẩm cùng loại