Sổ da cao cấp mã 9660 (Vàng da bò, Da cao cấp, Việt Nam)

  • 9660
  • Minh Châu

Sổ da cao cấp mã 9660 (KT 9cm x 15,3cm)

Vàng da bò
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 240 trang
Kích Thước : 9 cm x 15,3 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp

Sản phẩm cùng loại