Sổ da cao cấp mã 9560

  • 9560
Sổ da cao cấp mã 9560 ( KT 9 cm x 15,3 cm)

Đặc điểm: 240 trang
Kích Thước : 9 cm x 15,3 cm
Đ
ịnh lượng: 70g/m2
Đ
ộ trắng: 92 ISO
B
ìa : Bìa da cao cấp

 

Sản phẩm cùng loại