Sổ da cao cấp mã 9532

  • 9532

Sổ da cao cấp mã 9532 ( KT: 13,8 cm x 19,5 cm)

Đặc điểm: 240 trang
Kích Thước : 13,8 cm x 19,5 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp

Sản phẩm cùng loại