Sổ da cao cấp mã 9525

  • 9525
Sổ da cao cấp mã 9525 ( KT: 15 cm x 21,7cm)

Đặc điểm: 240 trang
Kích Thước : 15 cm x 21,7cm
Đ
ịnh lượng: 70g/m2
Đ
ộ trắng: 92 ISO
B
ìa : Bìa da cao cấp

 

Sản phẩm cùng loại