Sổ da cao cấp mã 9516

  • 9516

Đặc điểm: 240 trang Kích Thước : 19,5 cm x 26.5 cm Định lượng: 70g/m2 Độ trắng: 92 ISO Bìa : Bìa da cao cấp

 

 
 

Đặc điểm: 240 trang
Kích Thước : 19,5 cm x 26 cm
Đ
ịnh lượng: 70g/m2
Đ
ộ trắng: 92 ISO
B
ìa : Bìa da cao cấp

 

Sản phẩm cùng loại