SỔ DA CAO CẤP MÃ 916 (Da cao cấp, Việt Nam)

  • 916
  • Minh Châu

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 19cm x 26.5 cm
Định lượng: 70g/m2 
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp

Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 19cm x 26.5 cm
Định lượng: 70g/m2 
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp

Sản phẩm cùng loại