SỔ DA CAO CẤP MÃ 825 MÀU VÀNG DA BÒ (Vàng da bò, Da cao cấp, Việt Nam)

  • 825 V
  • Minh Châu
Vàng da bò
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 15 cm x 21cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, có khuy bấm 

Màu sắc: Vàng da bò

Sản phẩm cùng loại