Sổ da cao cấp mã 816 màu vàng da bò (Vàng da bò, Da cao cấp, Việt Nam)

  • 816 V
  • Minh Châu
Vàng da bò
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 19 cm x 26.5cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, có khuy bấm 

Màu: vàng da bò

Sản phẩm cùng loại