Sổ da cao cấp mã 760

  • 760 ( Mã cũ 6760 )

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 9 cm x 15,3 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, có khuy bấm