Sổ da cao cấp mã 732

  • 732 ( Mã cũ 6732 )

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước :13,8 cm x 19,5 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, có kb