Sổ da cao cấp mã 716 (200 trang, Da cao cấp, Việt Nam)

  • MC 716 ( Mã cũ 6716
  • Minh Châu
200 trang
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 19,5 cm x 26 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, có khuy bấm 

Sản phẩm cùng loại