Sổ da cao cấp mã 605 (9cm x 15.3cm, 200 trang, Da cao cấp, Việt Nam)

  • MC 605
  • Minh Châu
9cm x 15.3cm
200 trang
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 9 cm x 15,3 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, không có khuy bấm

Sản phẩm cùng loại