Sổ da cao cấp mã 485 (10.5cm x 18.5cm, 200 trang, Da cao cấp, Việt Nam)

  • MC 485
  • Minh Châu
10.5cm x 18.5cm
200 trang
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 10,5 cm x18.5cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, không có khuy bấm

Sản phẩm cùng loại