Sổ da cao cấp mã 432-425-418 (đen)

  • 432-425-418
Sổ da cao cấp mã 432-425-418 (đen)

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước :  Có 3 kích thước  ( Cụ thể: Mã 432: KT 13,8cm x 19,5cm, Mã 425: KT 15cm x 21.7cm, Mã 418: KT 19cm x 27cm )
Định lượng: 70g/m2
Đ
ộ trắng: 92 ISO
B
ìa : Bìa da cao cấp

Sản phẩm cùng loại