sổ da cao cấp mã 418-425-432 (vàng đồng)

  • 432
sổ da cao cấp mã 418-425-432 (vàng đồng)

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : Có 3 kích thước  ( Cụ thể:Mã 418: KT 19cm x 27cm, Mã 425: KT 15cm x 21.7cm, Mã 432: KT 13,8cm x 19,5cm )
Định lượng: 70g/m2
Đ
ộ trắng: 92 ISO
B
ìa : Bìa da cao cấp


Sản phẩm cùng loại