SỔ DA CAO CẤP MÃ 348 VÀNG (Vàng da bò, Da cao cấp, Việt Nam)

  • 348 V
  • Minh Châu
Vàng da bò
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước :  10,5 cm x18.5cm
Định lượng:  70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, sổ không có khuy bấm

Sản phẩm cùng loại