Sổ da cao cấp mã 165 (19.5cm x 26cm, 200 trang, Da cao cấp, Việt Nam)

  • MC 165
  • Minh Châu

Sổ da cao cấp màu đen pha với ghi, không có khuy bấm

19.5cm x 26cm
200 trang
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 19,5 cm x 26 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, không có khuy bấm 

Sản phẩm cùng loại