SỔ DA CAO CẤP MÃ 165 - 255 - 235 - 485 - 605 (200 trang, Da cao cấp, Việt Nam)

  • 165-255-235-485-605
  • Minh Châu
200 trang
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : Mã 165: 19,5 cm x 26 cm;  Mã 255: 15 cm x 21,7cm;  Mã 235: 13,8 cm x 19,5 cm; Mã 485: 10,5 cm x18.5cm; Mã 605: 9 cm x 15,3 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 92 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, không có khuy bấm 

Sản phẩm cùng loại