SỔ DA CAO CẤP MÃ 025 (Da cao cấp, Việt Nam)

  • 025
  • Minh Châu
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước :  15cm x 21.7cm
Định lượng:  70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp

Sản phẩm cùng loại