SỔ DA CAO CẤP KHUY BẤM (MC 188) (Nâu, Vàng, 200 trang, Da cao cấp, Việt Nam)

  • MC 188
  • Minh Châu

Sổ bìa da cao cấp, có khuy bấm, có tai cài bút

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 cm x 24.5cm

Định lượng: 70-80g/m2 , Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: Nâu và vàng da bò

 

Nâu, Vàng
200 trang
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 16.5 cm x 24.5cm
Định lượng: 70-80g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa da cao cấp

Sản phẩm cùng loại