Sổ da cao cấp, dây cài mã 146 (Vàng, Da cao cấp, Việt Nam)

  • 146
  • Minh Châu

Sổ da cao cấp, dây cài

Vàng
Da cao cấp
Việt Nam

Bìa da cao cấp, dây cài

Đặc điểm: 200 trang 
Mã 146: KT 19cm x 27cm
Định lượng:  70g/m2 
Độ trắng: 95 ISO
Màu sắc: vàng

Sản phẩm cùng loại