Sổ da cao cấp vân, dây cài mã 144 (Vàng, Việt Nam)

  • 144
  • Minh Châu

Sổ da cao cấp, dây cài

Vàng
Việt Nam

Bìa da cao cấp, dây cài

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 15.5 cm x 21cm.
Định lượng:  70g/m2 
Độ trắng: 95 ISO
Màu sắc: vàng

Sản phẩm cùng loại