Sổ da cao cấp 848 màu vàng (Vàng, Da cao cấp, Việt Nam)

  • 848 V
  • Minh Châu
Vàng
Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang Kích Thước : 10,5 cm x18.5cm Định lượng: 70g/m2 Độ trắng: 95 ISO Bìa : Bìa da cao cấp, có khuy bấm

Sản phẩm cùng loại