Sổ da bìa mềm CK7 (Mã 074) (Dòng kẻ ngang, 120 trang, Sổ da bìa mềm, Việt Nam)

  • MS 074
  • Minh Châu

Sổ da bìa mềm CK7

Mã số: 074

Số trang: 120 trang

Kích thước: 14.7 x 20.7 cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Dòng kẻ ngang
120 trang
Sổ da bìa mềm
Việt Nam

Sổ da bìa mềm CK7

Mã số: 074

Số trang: 120 trang

Kích thước: 14.7 x 20.7 cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Sản phẩm cùng loại