Sổ da bìa mềm CK4 (Mã 041) (Dòng kẻ ngang, 120 trang, Sổ da bìa mềm)

  • MS 041
  • Minh Châu

Sổ da bìa mềm CK4

Mã số: 041

Số trang: 120 trang

Kích thước: 10 x 15 cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Dòng kẻ ngang
120 trang
Sổ da bìa mềm

Sổ da bìa mềm CK4

Mã số: 041

Số trang: 120 trang

Kích thước: 10 x 15 cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Sản phẩm cùng loại