Sổ da bìa mềm CK1 (Mã 011) (Dòng kẻ ngang, 120 trang, Sổ da bìa mềm, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 011
  • Minh Châu

Sổ da bìa mềm CK1

Mã số: 011

Số trang: 120 trang

Kích thước: 7 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Dòng kẻ ngang
120 trang
Sổ da bìa mềm
70gsm
Việt Nam

Sổ da bìa mềm CK1

Mã số: 011

Số trang: 120 trang

Kích thước: 7 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Sản phẩm cùng loại