Sổ công văn đi (Dòng kẻ ngang, 160 Trang và 200 Trang, Sổ bìa cứng, Việt Nam)

  • MS 715 - MS 717
  • Minh Châu

Sổ công văn đi

Số trang: Mã 715 - 160 trang

              Mã 717 - 200 trang

Kích thước: 21 x 30cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 60g/m2

Độ trắng: 90 ISO

 

 

Dòng kẻ ngang
160 Trang và 200 Trang
Sổ bìa cứng
Việt Nam

Sổ công văn đi

Số trang: Mã 715 - 160 trang

              Mã 717 - 200 trang

Kích thước: 21 x 30cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 60g/m2

Độ trắng: 90 ISO

 

Sản phẩm cùng loại