Sổ công văn đến (Dòng kẻ ngang, 160 Trang và 200 Trang, Sổ bìa cứng, Việt Nam)

  • MS 711 - MS 717
  • Minh Châu

Sổ công văn đến

Số trang: Mã 711 - 160 trang

              Mã 712 - 200 trang

Kích thước: 21 x 30cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 60g/m2

Độ trắng: 90 ISO

Dòng kẻ ngang
160 Trang và 200 Trang
Sổ bìa cứng
Việt Nam

Sổ công văn đến

Số trang: Mã 711 - 160 trang

              Mã 712 - 200 trang

Kích thước: 21 x 30cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 60g/m2

Độ trắng: 90 ISO

Sản phẩm cùng loại