Sổ Classic K8 - Màu mận - Mã 682 (Mận đỏ, Việt Nam)

  • 682 M
  • Minh Châu
Mận đỏ
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 16.5 cm x 24.5 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : bìa da màu mận đỏ, đệm mút, may viền chỉ

Sản phẩm cùng loại