Sổ CK4 hoa

Sổ bìa cứng hoa

Đặc điểm: 120 trang 
Kích Thước :10 cm x 16 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Sổ tay có nhiều hình khác nhau, hình hoa rất phong phú